Logo Szkoły Podstawowej w Sarbicach


© Szkoła Podstawowa w Sarbicach
2001-2017

Prowadzenie strony:
Magdalena Granos

Serwis aktywny od 2001.08.22

Ostatnia aktualizacja:
Szkoła Podstawowa w Sarbicach
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AKTUALNOŚCI  
INFORMACJE  
DYREKTOR  
GRONO PEDAGOGICZNE  
PROGRAMY  
STOWARZYSZENIA  
PRZETARGI  
GALERIA  
KONTAKT  
KĄCIK GIER  
POWRÓT

AKADEMIA SUKCESU
Nazwa Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Edukacyjne NIESKOŃCZONOŚĆ

Tytuł projektu: Akademia sukcesu

Data rozpoczęcia projektu: 2017-01-02

Data zakończenia projektu: 2019-12-31

Całkowita wartość projektu: 574 713,96 PLN

Kwota dofinansowania: 545 943,96 PLN

Nazwa Programu Operacyjnego: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 8: Edukacja. Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej. Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne. 

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Sarbicach i w Niepublicznym Gimnazjum w Sarbicach, ukierunkowanie na podniesienie u uczniów obu kompetencji kluczowych na rynku pracy, zwiększenie kompetencji nauczycieli kstałcenia ogólnego oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w terminie od 2 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Osiągnięcie planowanego w programie celu możliwe będzie poprzez realizację 13 zadań obejmujących:
 • doposażenie pracowni przedmiotowych,
 • organizację szkoleń dla nauczycieli,
 • organizację dla uczniów zajęć z matematyki,
 • organizację dla uczniów zajęć z przyrody,
 • organizację dla uczniów zajęć z języka angielskiego,
 • organizację dla uczniów zajęć z języka niemieckiego,
 • organizację dla uczniów zajęć z geografii,
 • organizację dla uczniów zajęć z biologii,
 • organizację dla uczniów zajęć z kółek zainteresowań,
 • organizację dla uczniów zajęć z zajęć specjalistycznych,
 • organizację dla uczniów zajęć z doradztwa zawodowego.

Rezultaty projektu: Relacja już wkrótce.  

Harmonogram zajęć:

Harmonogram zajęć Szkoła Miesiąc czerwiec Godziny
Zajęcia wyrównawcze z matematyki Gimnazjum Środa 15.00-16.30
Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczno-przyrodnicze Szkoła podstawowa klasy 1-3 Czwartek 14.15-15.45

Zajęcia i opisy: Relacja już wkrótce.