Logo Szkoły Podstawowej w Sarbicach


© Szkoła Podstawowa w Sarbicach
2001-2011

Prowadzenie strony:
Magdalena Granos

Serwis aktywny od 2001.08.22

Ostatnia aktualizacja:
Szkoła Podstawowa w Sarbicach
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AKTUALNO¦CI  
INFORMACJE  
DYREKCJA  
GRONO PEDAGOGICZNE  
PROGRAMY  
STOWARZYSZENIA  
PRZETARGI  
GALERIA  
KONTAKT  
KˇCIK GIER  
POWRÓT

II Edycja Ogólnopolskiej Akcji "Od Eko – Samorz±du do Eko – Społeczeństwa"

W dniu 1 kwietnia 2011 roku nast±piło rozstrzygnięcie konkursu ekologicznego pod hasłem "Od Eko – Samorz±du do Eko – Społeczeństwa" zorganizowanego przez Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarz±dowych – Stowarzyszenie Europa Nasz Dom w Tarnowie.

Jury konkursowe wyłoniło trzech laureatów konkursu "Eko – Ciuch". Projekt "Eko – plastikowa suknia karnawałowa" uczennic Szkoły Podstawowej w Sarbicach (Juli Pietrzak, Martyny Bober, Mileny Cichomskiej, Łucji Migas) zaj±ł trzecie miejsce i otrzymał nagrodę w postaci cyfrowej kamery video. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 19 maja we Wrocławiu w Hotelu Orbis w trakcie Konferencji "Od odpadów do energii – termiczne metody utylizacji." Autorki projektu otrzymały również pami±tkowe dyplomy.

"Eko – plastikowa suknia karnawałowa wraz z parasolem wykonana została z surowców wtórnych m.in. z jednorazowych kubków plastikowych, słomek, foli b±belkowej, tektury. Konkurs ten skierowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponad gimnazjalnych i podzielony został na trzy kategorie: Eko – ciuch , Eko - klip i Eko –wynalazek. Eko – ciuch polegał na zaprojektowaniu ubrań ekologicznych z uzasadnieniem posiadania przez nich cech ekologicznych. Główn± ide± konkursu ekologicznego "Od Eko –Samorz±du do Eko – Społeczeństwa " było zaangażowanie młodych ludzi w twórcze poszukiwania rozwi±zań przyjaznych ¶rodowisku oraz kształtowanie i poszerzanie ¶wiadomo¶ci ekologicznej.