Logo Szkoły Podstawowej w Sarbicach


© Szkoła Podstawowa w Sarbicach
2001-2017

Prowadzenie strony:
Magdalena Granos

Serwis aktywny od 2001.08.22

Ostatnia aktualizacja:
Szkoła Podstawowa w Sarbicach
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AKTUALNOŚCI  
INFORMACJE  
DYREKTOR  
GRONO PEDAGOGICZNE  
PROGRAMY  
STOWARZYSZENIA  
PRZETARGI  
GALERIA  
KONTAKT  
KĄCIK GIER  
POWRÓT

AKADEMIA SUKCESU
Nazwa Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Edukacyjne NIESKOŃCZONOŚĆ

Tytuł projektu: Akademia sukcesu

Data rozpoczęcia projektu: 2017-01-02

Data zakończenia projektu: 2019-12-31

Całkowita wartość projektu: 574 713,96 PLN

Kwota dofinansowania: 545 943,96 PLN

Nazwa Programu Operacyjnego: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 8: Edukacja. Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej. Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne. 

Cel projektu: Celem projektu jest zwiększenie jakości kształcenia w Szkole Podstawowej w Sarbicach i w Niepublicznym Gimnazjum w Sarbicach, ukierunkowanie na podniesienie u uczniów obu kompetencji kluczowych na rynku pracy, zwiększenie kompetencji nauczycieli kstałcenia ogólnego oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych w terminie od 2 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Osiągnięcie planowanego w programie celu możliwe będzie poprzez realizację 13 zadań obejmujących:
 • doposażenie pracowni przedmiotowych,
 • organizację szkoleń dla nauczycieli,
 • organizację dla uczniów zajęć z matematyki,
 • organizację dla uczniów zajęć z przyrody,
 • organizację dla uczniów zajęć z języka angielskiego,
 • organizację dla uczniów zajęć z języka niemieckiego,
 • organizację dla uczniów zajęć z geografii,
 • organizację dla uczniów zajęć z biologii,
 • organizację dla uczniów zajęć z kółek zainteresowań,
 • organizację dla uczniów zajęć z zajęć specjalistycznych,
 • organizację dla uczniów zajęć z doradztwa zawodowego.

Harmonogram zajęć od 1 września 2019 roku

Harmonogram zajęć od 5 września 2017 roku

Rodzaj zajęć Szkoła Dzień tygodnia Godziny
Zajęcia z języka angielskiego Szkoła podstawowa Wtorek
Czwartek
8.30-9.15
14.10-14.55
Zajęcia z języka niemieckiego Szkoła podstawowa Wtorek
Piątek
8.30-9.15
8.30-9.15
Zajęcia z matematyki Szkoła podstawowa Czwartek
Piątek
8.30-9.15
14.10-14.55
Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczno-przyrodnicze Szkoła podstawowa Piątek 8.30-9.15
14.10-14.55
Koło przyrodnicze Szkoła podstawowa Piątek 8.30-9.15
15.00-15.45
Zajęcia z biologii Niepubliczne gimnazjum Czwartek 13.20-14.05
14.10-14.55
Zajęcia z geografii Niepubliczne gimnazjum Wtorek 15.00-15.45
Koło matematyczno-przyrodnicze Niepubliczne gimnazjum Piątek 15.50-17.20
Zajęcia z języka angielskiego Niepubliczne gimnazjum Wtorek
Czwartek
15.00-15.45
8.30-9.15
Zajęcia z języka niemieckiego Niepubliczne gimnazjum Wtorek
Piątek
15.00-15.45
15.00-15.45
Zajęcia z matematyki Niepubliczne gimnazjum Poniedziałek
Czwartek
8.30-9.15
14.10-14.55


Harmonogram zajęć od 10 października 2017 r

Rodzaj zajęć Szkoła Dzień tygodnia Godziny
Zajęcia z języka angielskiego Szkoła podstawowa Wtorek
Czwartek
8.30-9.15
14.10-14.55
Zajęcia z języka niemieckiego Szkoła podstawowa Wtorek
Piątek
8.30-9.15
8.30-9.15
Zajęcia z matematyki Szkoła podstawowa Czwartek
Piątek
8.30-9.15
14.10-14.55
Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczno-przyrodnicze Szkoła podstawowa Piątek 8.30-9.15
14.10-14.55
Koło przyrodnicze Szkoła podstawowa Piątek 8.30-9.15
15.00-15.45
Zajęcia z biologii Niepubliczne gimnazjum Czwartek 13.20-14.05
14.10-14.55
Zajęcia z geografii Niepubliczne gimnazjum Wtorek 15.00-15.45
Koło matematyczno-przyrodnicze Niepubliczne gimnazjum Piątek 15.50-17.20
Zajęcia z języka angielskiego Niepubliczne gimnazjum Wtorek
Czwartek
15.00-15.45
8.30-9.15
Zajęcia z języka niemieckiego Niepubliczne gimnazjum Wtorek
Piątek
15.00-15.45
15.00-15.45
Zajęcia z matematyki Niepubliczne gimnazjum Poniedziałek
Czwartek
8.30-9.15
14.10-14.55
Terapia logopedyczna Szkoła podstawowa Wtorek
Czwartek
Piątek
8.30-9.15, 15.15-16.00
8.30-9.15
16.05-16.50


Harmonogram zajęć od 2 listopada 2017 r

Rodzaj zajęć Szkoła Dzień tygodnia Godziny
Zajęcia z języka angielskiego Szkoła podstawowa Wtorek
Czwartek
8.30-9.15
14.10-14.55
Zajęcia z języka niemieckiego Szkoła podstawowa Wtorek
Piątek
8.30-9.15
8.30-9.15
Zajęcia z matematyki Szkoła podstawowa Czwartek
Piątek
8.30-9.15
14.10-14.55
Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczno-przyrodnicze Szkoła podstawowa Piątek 8.30-9.15
14.10-14.55
Koło przyrodnicze Szkoła podstawowa Piątek 8.30-9.15
15.00-15.45
Zajęcia z biologii Niepubliczne gimnazjum Czwartek 13.20-14.05
14.10-14.55
Zajęcia z geografii Niepubliczne gimnazjum Wtorek 15.00-15.45
Koło matematyczno-przyrodnicze Niepubliczne gimnazjum Piątek 15.50-17.20
Zajęcia z języka angielskiego Niepubliczne gimnazjum Wtorek
Czwartek
15.00-15.45
8.30-9.15
Zajęcia z języka niemieckiego Niepubliczne gimnazjum Wtorek
Piątek
15.00-15.45
15.00-15.45
Zajęcia z matematyki Niepubliczne gimnazjum Poniedziałek
Czwartek
8.30-9.15
14.10-14.55
Terapia logopedyczna Szkoła podstawowa Wtorek
Czwartek
Piątek
8.30-9.15, 15.15-16.00
8.30-9.15
16.05-16.50
Zajęcia specjalistyczne - terapia pedagogiczna Szkoła podstawowa Poniedziałek
Czwartek
Piątek
14.10-14.55
15.00-15.45
15.00-15.45


Harmonogram zajęć od 8 listopada 2017 r

Rodzaj zajęć Szkoła Dzień tygodnia Godziny
Zajęcia z języka angielskiego Szkoła podstawowa Wtorek
Czwartek
8.30-9.15
14.10-14.55
Zajęcia z języka niemieckiego Szkoła podstawowa Wtorek
Piątek
8.30-9.15
8.30-9.15
Zajęcia z matematyki Szkoła podstawowa Czwartek
Piątek
8.30-9.15
14.10-14.55
Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczno-przyrodnicze Szkoła podstawowa Piątek 8.30-9.15
14.10-14.55
Koło przyrodnicze Szkoła podstawowa Piątek 8.30-9.15
15.00-15.45
Zajęcia z biologii Niepubliczne gimnazjum Czwartek 13.20-14.05
14.10-14.55
Zajęcia z geografii Niepubliczne gimnazjum Wtorek 15.00-15.45
Koło matematyczno-przyrodnicze Niepubliczne gimnazjum Piątek 15.50-17.20
Zajęcia z języka angielskiego Niepubliczne gimnazjum Wtorek
Czwartek
15.00-15.45
8.30-9.15
Zajęcia z języka niemieckiego Niepubliczne gimnazjum Wtorek
Piątek
15.00-15.45
15.00-15.45
Zajęcia z matematyki Niepubliczne gimnazjum Poniedziałek
Czwartek
8.30-9.15
14.10-14.55
Terapia logopedyczna Szkoła podstawowa Wtorek
Czwartek
Piątek
8.30-9.15, 15.15-16.00
8.30-9.15
16.05-16.50
Zajęcia specjalistyczne - terapia pedagogiczna Szkoła podstawowa Poniedziałek
Czwartek
Piątek
14.10-14.55
15.00-15.45
15.00-15.45
Zajęcia specjalistyczne - rewalidacyjne Szkoła podstawowa Środa 16.15 - 17.15


Harmonogram zajęć od 13 listopada 2017 r

Rodzaj zajęć Szkoła Dzień tygodnia Godziny
Zajęcia z języka angielskiego Szkoła podstawowa Wtorek
Czwartek
8.30-9.15
14.10-14.55
Zajęcia z języka niemieckiego Szkoła podstawowa Wtorek
Piątek
8.30-9.15
8.30-9.15
Zajęcia z matematyki Szkoła podstawowa Czwartek
Piątek
8.30-9.15
14.10-14.55
Zajęcia rozwijające kompetencje matematyczno-przyrodnicze Szkoła podstawowa Piątek 8.30-9.15
14.10-14.55
Koło przyrodnicze Szkoła podstawowa Piątek 8.30-9.15
15.00-15.45
Zajęcia z biologii Niepubliczne gimnazjum Czwartek 13.20-14.05
14.10-14.55
Zajęcia z geografii Niepubliczne gimnazjum Wtorek 15.00-15.45
Koło matematyczno-przyrodnicze Niepubliczne gimnazjum Piątek 15.50-17.20
Zajęcia z języka angielskiego Niepubliczne gimnazjum Wtorek
Czwartek
15.00-15.45
8.30-9.15
Zajęcia z języka niemieckiego Niepubliczne gimnazjum Wtorek
Piątek
15.00-15.45
15.00-15.45
Zajęcia z matematyki Niepubliczne gimnazjum Poniedziałek
Czwartek
8.30-9.15
14.10-14.55
Zajęcia specjalistyczne - rewalidacyjne Szkoła podstawowa Czwartek
Piątek
15.30 - 16.30
15.50 - 16.50
Zajęcia specjalistyczne - rewalidacyjne Szkoła podstawowa Środa 16.15 - 17.15
Terapia logopedyczna Szkoła podstawowa Wtorek
Czwartek
Piątek
8.30-9.15, 15.15-16.00
8.30-9.15
16.05-16.50
Zajęcia specjalistyczne - terapia pedagogiczna Szkoła podstawowa Poniedziałek
Czwartek
Piątek
14.10-14.55
15.00-15.45
15.00-15.45