Logo Szkoły Podstawowej w Sarbicach


© Szkoła Podstawowa w Sarbicach
2001-2017

Prowadzenie strony:
Magdalena Granos

Serwis aktywny od 2001.08.22

Ostatnia aktualizacja:
Szkoła Podstawowa w Sarbicach
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AKTUALNOŚCI  
INFORMACJE  
DYREKTOR  
GRONO PEDAGOGICZNE  
PROGRAMY  
STOWARZYSZENIA  
PRZETARGI  
GALERIA  
KONTAKT  
KĄCIK GIER  
POWRÓT

ERASMUS +

W roku szkolnym 2016/2017 Uczniowie Niepublicznego Gimnazjum w Sarbicach rozpoczęli realizacje działań w ramach międzynarodowego programu Erasmus+. Tytuł projektu: „Young Europeans on the move by active teaching and learning methods” (YEMA) - "Młodzi Europejczycy w ruchu poprzez aktywne metody uczenia i nauczania."

Grupę projektową stanowi pięć krajów: Polska, Niemcy, Portugalia, Łotwa, Słowenia.

Uczniowie w I roku realizacji projektu wykonali działania w trzech kręgach tematycznych: Back to the roots – Powrót do korzeni, Climate – Klimat, Let’s plant – Sadzimy.

Podczas I tygodnia projektu uczniowie wyjechali na wycieczkę, badali z jakich skał ukształtowany jest teren. Zbudowali schemat ziemi przy wykorzystaniu materiałów znalezionych w najbliższym otoczeniu (wykorzystanie podejścia słoweńskiego SOS), analizowali skały otrzymane przez kraje partnerskie.

Drugi tydzień projektowy to Klimat. W ramach realizacji działań uczniowie wraz z opiekunami pojechali na wycieczkę do Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery we Wrocławiu, gdzie zobaczyli ogródek meteorologiczny oraz zapoznali się z pracą meteorologa, jak również odczytem zapisu z przyrządów badających pogodę. Uczniowie przygotowali prezentacje o strefach klimatycznych, typach chmur i opadów oraz klimacie w Polsce przy wykorzystaniu metody CLIL. Przeprowadzili i sfilmowali dwa doświadczenia pt „Chmura”, „Tornado w słoiku”. Wykorzystane metody to TIK oraz inquire-based learning – nauczanie przez dociekanie.

Trzeci tydzień projektowy to Let’s plant – w tym tygodniu uczniowie siali nasiona i sadzili sadzonki które następnie zostały przesadzone do szkolnego ogródka stworzonego na potrzeby projektu.

W październiku 2016 roku nauczyciele odpowiedzialni za realizacje działań programu Erasmus+ wyjechali na spotkanie nauczycieli w celu omówienia realizacji działań w projekcie. Podczas I roku realizacji projektu uczniowie wraz z opiekunami uczestniczyli w dwóch spotkaniach w ramach działań związanych z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniem - Słowenia (grudzień 2016) i Portugalia (maj 2017) .

Dokumentacja z realizacji działań oraz materiały wytworzone przez uczniów regularnie umieszczane są na platformie e-twinning, w dzienniku projektu oraz na portalu facebook szkoły.  


Akronim projektu YEMA.


Drzewo projektowe.

Ogródek meteorologiczny, Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery przy Uniwersytecie Wrocławskim, Wrocław.

Szkolna stacja meteorologiczna.

Szkolny ogródek.

Spotkanie projektowe nauczycieli Ingolstad (Niemcy).

Spotkanie projektowe uczniów i nauczycieli w Ljubljanie (Słowenia).

Ljubljana, Słowenia.

Sernacelhe, Portugalia.