Logo Szkoły Podstawowej w Sarbicach


© Szkoła Podstawowa w Sarbicach
2001-2010

Prowadzenie strony:
Magdalena Granos

Serwis aktywny od 2001.08.22

Ostatnia aktualizacja:
Szkoła Podstawowa w Sarbicach
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AKTUALNOŚCI  
INFORMACJE  
DYREKCJA  
GRONO PEDAGOGICZNE  
PROGRAMY  
STOWARZYSZENIA  
PRZETARGI  
GALERIA  
KONTAKT  
KĄCIK GIER  
POWRÓT

Szkoła w Sarbicach nagrodzona w Narodowym Konkursie Ekologicznym "Przyjaźni Środowisku" w kategorii "Promotor Ekologii"

PREZENTACJA MULTIMEDIALNA

Dyplom      Certyfikat

W dniu 5 lutego 2010 roku odbyło się spotkanie w Ministerstwie Edukacji Narodowej, podczas którego wręczone zostały certyfikaty i statuetki nagrodzonym w Kategorii "Promotor Ekologii" Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku" - w tym również Szkole Podstawowej w Sarbicach.

Szkołę w Sarbicach reprezentowała Dorota Granos i Grażyna Bielawska.

Dyrektor z pracownikami Szkoły Podstawowej w Sarbicach składa Panu Mirosławowi Broniszewskiemu Wójtowi Gminy Przykona gratulacje z tytułu otrzymania przez Gminę Przykona "Europejskiej Nagrody Ekologicznej" w Narodowym Konkursie Ekologicznym "Przyjaźni Środowisku".

Podczas spotkania w Ministerstwie Edukacji Narodowej, nagrodę przyznaną Szkole Podstawowej w Sarbicach, wręczył dyrektorowi szkoły Podsekretarz Stanu Krzysztof Stanowski. W drugiej części spotkania, które miało miejsce w hotelu Sofitel Victoria, z udziałem między innymi prof. Jerzego Buzka, zostały wręczone certyfikaty nadające tytuł "Promotora Ekologii" w tym prestiżowym konkursie. Uroczysta Gala prowadzona była przez Joannę Jabłczyński i Krzysztofa Masiuka, po części oficjalnej i wystąpieniu prof. Jerzego Buzka goście wysłuchali recitalu Joanny Jabłczyńskiej.

Dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników, uczniów i absolwentów szkoły, wielu stowarzyszeń, fundacji i instytucji współpracujących ze szkołą, zrealizowano szereg projektów o tematyce ekologicznej, pozyskane środki finansowe na realizację licznych zadań wzbogaciły bazę i otoczenie szkoły. Część projektów jest w fazie realizacji, niektóre to projekty powtarzające się cyklicznie. Tematyka ekologiczna pojawia się w wielu dziedzinach pracy szkoły, jak również we współpracy międzynarodowej placówki.

Dyrektor szkoły składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy pomagali i wspierali szkołę w realizacji działań ekologicznych, co niewątpliwie miało swoje przełożenie podczas oceny szkoły w konkursie. Na szczególne podziękowania zasługuje Pani Ewa Kozłowska, która swoją determinacją, pomysłowością i zaangażowaniem doprowadziła do realizacji wielu projektów edukacyjno-ekologicznych w szkole w Sarbicach.


W Ministerstwie Edukacji NarodowejW Ministerstwie Edukacji NarodowejW Ministerstwie Edukacji NarodowejW Ministerstwie Edukacji NarodowejW Ministerstwie Edukacji NarodowejW Ministerstwie Edukacji NarodowejW Ministerstwie Edukacji NarodowejPodczas uroczystej gali w hotelu Sofitel VictoriaPodczas uroczystej gali w hotelu Sofitel VictoriaStatuetka w Kategorii "Promotor Ekologii" Narodowego Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku"Ścieżką działań ekologicznychŚcieżką działań ekologicznychŚcieżką działań ekologicznychŚcieżką działań ekologicznychŚcieżką działań ekologicznych