Logo Szkoły Podstawowej w Sarbicach


© Szkoła Podstawowa w Sarbicach
2001-2011

Prowadzenie strony:
Magdalena Granos

Serwis aktywny od 2001.08.22

Ostatnia aktualizacja:
Szkoła Podstawowa w Sarbicach
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AKTUALNOŚCI  
INFORMACJE  
DYREKCJA  
GRONO PEDAGOGICZNE  
PROGRAMY  
STOWARZYSZENIA  
PRZETARGI  
GALERIA  
KONTAKT  
KĄCIK GIER  
POWRÓT

Udział szkoły w Sarbicach w projekcie "Szkoła Równych Szans".

Szkoła Podstawowa w Sarbicach bierze udział w projekcie systemowym "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III", realizowanego w ramach działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt ten jest realizowany pod nazwą: "Szkoła Równych Szans" w terminie od 3 stycznia do 30 czerwca 2011 roku. Uczniowie klas I-III biorą udział w następujących rodzajach zajęć dodatkowych:
  • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;
  • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
  • Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy;
  • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - zajęcia matematyczno-przyrodniczo-ekologiczne;
  • Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych - zajęcia muzyczne (nauka gry na keyboardzie, zajęcia wokalne).
Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Sarbicach i specjalistę logopedę.