Logo Szkoły Podstawowej w Sarbicach


© Szkoła Podstawowa w Sarbicach
2001-2011

Prowadzenie strony:
Magdalena Granos

Serwis aktywny od 2001.08.22

Ostatnia aktualizacja:
Szkoła Podstawowa w Sarbicach
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AKTUALNOŚCI  
INFORMACJE  
DYREKTOR  
GRONO PEDAGOGICZNE  
PROGRAMY  
STOWARZYSZENIA  
PRZETARGI  
GALERIA  
KONTAKT  
KĄCIK GIER  
mgr inż. Dorota Granos - dyrektor Szkoły Podstawowej w SarbicachOd 1 września 1991 roku dyrektorem szkoły jest mgr inż. Dorota Granos, wyłoniona w drodze konkursu.

Zatrudnia 13 nauczycieli, 2 pracowników administracji i 8 pracowników obsługi, w tym obsługa kuchni. Organizuje pracę szkoły, świetlicy, stołówki, dowozy uczniów do szkoły, na podstawie uchwały zarządu o przekazanych kompetencjach organu prowadzącego. Opiekuje się studentami odbywającymi praktykę w Szkole Podstawowej w Sarbicach. Większość nauczycieli posiada dodatkowe kwalifikacje do nauczania więcej niż jednego przedmiotu. Wszyscy chętnie uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej, gdzie opracowano między innymi " Działania na rzecz poprawy jakości pracy szkoły", "Szkolny System Oceniania", "Program Rozwoju Szkoły", "Program Wychowawczy Szkoły", "Ewaluację Szkolnego Systemu Oceniania", "Regulamin Przyznawania Nagród Uczniom".

Uczestnicząc w seminarium doktoranckim, prowadzonym przez prof. dr hab. Stanisława Dylaka w Zakładzie Technologii Kształcenia Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, pod jego kierunkiem pracowała z zespołem nad opracowaniem kwestionariusza ankiety na temat wyboru przez nauczycieli programów nauczania i podręczników. Badania prowadzono w szkołach podstawowych na terenie wielu województw.

Jest członkinią Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami w Warszawie Oddział w Łodzi, Klubu Dyrektorów Szkół Uczących Się w Warszawie, Towarzystwa Rozwijania Inicjatyw Oświatowych w Warszawie od początku jego istnienia, gdzie otrzymała legitymację Promotora Reformy Edukacji. Jest także członkinią Klubu Dyskusyjnego Dyrektorów Szkół Powiatu Tureckiego, viceprezesem Zarządu Powiatowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Turku oraz prezesem Uczniowskiego Klubu Sportowego "Iskra" przy Szkole Podstawowej w Sarbicach.

Ukończyła m.in. studia podyplomowe o specjalności "Przedsiębiorczość" w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie, "Informatyka" (Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu), "Marketing i Zarządzanie" (Politechnika Wrocławska), "Zarządzanie Personelem w nowoczesnej gospodarce rynkowej" (Uniwersytet Łódzki), "Zarządzanie Placówkami Oświatowymi w Zjednoczonej Europie" (Państwowa Gnieźnieńska Szkoła Zawodowa), "Oligofrenopedagogika" (Centrum Szkoleniowe "Wiedza").

WIĘCEJ...