Logo Szkoły Podstawowej w Sarbicach


© Szkoła Podstawowa w Sarbicach
2001-2007

Prowadzenie strony:
Magdalena Granos

Serwis aktywny od 2001.08.22

Ostatnia aktualizacja:
Szkoła Podstawowa w Sarbicach
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AKTUALNOŚCI  
INFORMACJE  
DYREKCJA  
GRONO PEDAGOGICZNE  
PROGRAMY  
STOWARZYSZENIA  
PRZETARGI  
GALERIA  
KONTAKT  
KĄCIK GIER  
POWRÓT


Grażyna, Teresa Bielawska Grażyna, Teresa Bielawska - nauczyciel dyplomowany, pedagog szkolny, nauczyciel języka polskiego i wychowania do życia w rodzinie. Finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Nauczyciel Roku 2004.

Znak zodiaku: Wodnik

  Kwalifikacje:
 • Studium Nauczycielskie o kierunku wychowanie przedszkolne;
 • Pomaturalne Technikum Zawodowe - specjalizacja ogólnorolna;
 • Wyższe studia magisterskie Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie pedagogiki opiekuńczej;
 • Studia podyplomowe i licencjat z filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim;
 • Kurs kwalifikacyjny "Wychowanie do życia w rodzinie";
 • Studium przedmiotowo metodyczne z zakresu języka polskiego;
 • Kurs egzaminatorów języka polskiego;
 • Seminarium dla nauczycieli języka polskiego w zakresie pomiaru dydaktycznego;
 • Kurs: "Profilaktyka uzależnień w szkole";
 • Kurs edukatorski programu "Nowa Szkoła";
 • Kurs: "Jak budować program wychowawczy w szkole";
 • Kurs: "Awans zawodowy nauczycieli";
 • Kurs "Kierownik Wycieczki Krajoznawczo - Turystycznej";
 • Uzyskała I Stopień Specjalizacji Zawodowej w zakresie nauczania języka polskiego;
 • Kurs "Organizacja pracy psychologiczno-pedagogicznej w szkole";
 • Kurs "Umiejętności psychologiczne i pedagogiczne w procesie uczenia się dorosłych";
 • Kurs "Współczesne teorie uczenia się dorosłych z elementami prawa prasowego i oświatowego";
 • Kurs "Wewnątrzszkolne mierzenie jakości pracy szkoły";
 • Kurs "Programowanie pracy korekcyjno-kompensacyjnej";
 • Kurs "Pomiar dydaktyczny";
 • Kurs "Zarządzanie oświatą";
 • Warsztaty problemowe: "Dysleksja rozwojowa, czyli specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu u dzieci i młodzieży";
 • Warsztaty metodyczne "Karta Nauczyciela w praktyce";
 • Warsztaty "Profilaktyka rodzinna w społeczności lokalnej";
  Doświadczenie zawodowe:
 • Nauczyciel języka polskiego;
 • Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie;
 • Konsultant w ODNCS w Koninie;
 • Kierownik Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Sarbicach.
  Odznaczenia:
 • Odznaczenie państwowe - Złoty Krzyż Zasługi;
 • Odznaczenie państwowe - Srebrny Krzyż Zasługi;
 • Medal Komisji Edukacji;
 • Odznaka honorowa "Za zasługi dla powiatu tureckiego";
 • Złota Odznaka ZNP;
 • Odznaczenie TPD - "Przyjaciel Dziecka".
  Nagrody:
 • Ministra Edukacji Narodowej II stopnia;
 • Kuratora Oświaty i Wychowania;
 • Wójta Gminy;
 • Dyrektora Szkoły.
  Umiejętności:
 • obsługa komputera;
 • prawo jazdy kategorii B.
  Współpraca:
 • ZNP - członek Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej;
 • Bank Żywności w Koninie;
 • Członek Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii oddział w Turku;
 • Fundacje ETOH i PARPA;
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Przykonie i Brudzewie;
 • Członek Komisji Socjalnej w zakładzie pracy;
 • Komisja przetargowa;
 • Komisja d/s stypendium;
 • Członek zespołu powypadkowego;
Jest autorką publikacji, które zamieszczono w czasopiśmie "Język polski", "Koniński Kurier Oświatowy". Uczestniczy w wielu akcjach organizowanych przez instytucje o zasięgu ogólnokrajowym np.: "Alkohol kradnie wolność", "Młodość - Trzeźwość", "Sonda 21", lub lokalnym: "Pogotowie Św. Mikołaja", "Dzielimy się czym mamy". Prowadziła zajęcia pokazowe dla nauczycieli języka polskiego z kilku gmin niekonwencjonalnymi metodami. Zachwyca wszystkich pomysłowością, a jednocześnie celowością, co umożliwia realizowanie nietradycyjnych form pracy. Wchodzi w skład komisji konkursowych (eliminacje szkolne i rejonowe). Organizator wielu wycieczek dla dzieci często nieodpłatnych, pozyskuje środki od osób prywatnych i z wielu fundacji. Opiekun dzieci na koloniach letnich w Kołobrzegu, na Węgrzech, w Łebie, zielonych szkołach w Zakopanem. Przygotowuje uczniów do różnego rodzaju konkursów: "Alfik humanistyczny", recytatorski, polonistyczny, Młode Talenty". Otacza szczególną troską i opieką wszystkie dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo, co wpływa pozytywnie na zintegrowanie środowiska rodzinnego. od kilku lat w szkole współorganizuje cykl spotkań z ciekawymi ludźmi, co pozwala dzieciom poznać ludzi zasłużonych dla rejonu konińskiego. Prowadzi cykl spotkań z rodzicami w ramach pedagogizacji. W 1997 roku uczestniczyła w zespole konsultacyjnym i opiniującym podstawy programowe opracowane przez MEN.