Logo Szkoły Podstawowej w Sarbicach


© Szkoła Podstawowa w Sarbicach
2001-2007

Prowadzenie strony:
Magdalena Granos

Serwis aktywny od 2001.08.22

Ostatnia aktualizacja:
Szkoła Podstawowa w Sarbicach
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AKTUALNOŚCI  
INFORMACJE  
DYREKCJA  
GRONO PEDAGOGICZNE  
PROGRAMY  
STOWARZYSZENIA  
PRZETARGI  
GALERIA  
KONTAKT  
KĄCIK GIER  
POWRÓT


Anna Gościniak Anna Gościniak - nauczyciel dyplomowany nauczania zintegrowanego i informatyki, instruktor szkolnego zespołu tanecznego „Tańczące Urwisy”, opiekun zespołu redakcyjnego gazetki szkolnej „Ekologicznego Kuriera Szkolnego”, opiekun Samorządu Szkolnego, współodpowiedzialna za realizację projektów „Szkoła Marzeń”, „Nie mamy czasu na nudę”, diagnosta w programie „Szkoła Ucząca Się”.

Znak zodiaku: Bliźnięta

  Kwalifikacje:
 • Studium Nauczycielskie o kierunku wychowanie przedszkolne;
 • Wyższe studia magisterskie na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie pedagogiki wieku dziecięcego;
 • Studia Podyplomowe na Politechnice Łódzkiej Wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej w Instytucie Informatyki w zakresie Zastosowań Informatyki dla nauczycieli.
  Ukończone kursy:
 • „Niekonwencjonalne metody nauki czytania i pisania oraz edukacji matematycznej”;
 • „Organizatora imprez ringo oraz sędziego klasy wojewódzkiej”;
 • „Metody aktywizujące w edukacji wczesnoszkolnej” w zakresie nabywania umiejętności stosowania metod i technik aktywizujących w praktyce;
 • „Awans zawodowy nauczycieli”;
 • „Diagnoza Pracy Szkoły”;
 • „Kierownik Wycieczki Krajoznawczo – Turystycznej”;
 • Kurs rekomendowany przez MENiS - "Animator Tańca Polskiej Sekcji CIOFF III stopnia”;
 • „Realizacja zajęć wychowania fizycznego w nauczaniu zintegrowanym”;
 • „Pierwsza pomoc przedmedyczna”;
 • „Zagadnienia z zakresu komputerów i Internetu”;
 • „Administrator sieci Internetowej”;
 • „Jak motywować uczniów do nauki” – kurs internetowy.
  Ukończone warsztaty i szkolenia:
 • Warsztaty: „Muzyka w kształceniu zintegrowanym”;
 • Warsztaty metodyczne o tematyce: „Ćwiczenia dramowe do zajęć zintegrowanych”;
 • Warsztaty metodyczne o tematyce: „Wspieranie zdolności twórczych uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. Metody i techniki aktywizujące”;
 • Warsztaty teatralne: „Zabawa w teatr”;
 • Warsztaty metodyczne: „Miejsce programu dla wychowania przedszkolnego Rośnij z Didasko w założeniach podstawy programowej i propozycjach wydawniczych Didasko”;
 • Warsztaty metodyczne: „Metodyka Nauczania Informatyki”;
 • Warsztaty dziennikarskie;
 • Warsztaty: „Jabłka – inspiracją do działań zmierzających do realizacji różnych edukacji w nauczaniu wczesnoszkolnym”;
 • Szkolenie „Ocenianie kształtujące”;
 • Szkolenie „Efektywne zarządzanie placówką oświatową”;
 • Szkolenie „Przygotowanie nauczycieli do pełnienia funkcji administratora szkolnej pracowni internetowej – moduł I i II”.
  Odznaczenia:
 • odznaczenie państwowe - Srebrny Krzyż Zasługi;
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej.
  Nagrody:
 • Kuratora Oświaty;
 • Wójta Gminy;
 • Dyrektora Szkoły.