Logo Szkoły Podstawowej w Sarbicach


© Szkoła Podstawowa w Sarbicach
2001-2007

Prowadzenie strony:
Magdalena Granos

Serwis aktywny od 2001.08.22

Ostatnia aktualizacja:
Szkoła Podstawowa w Sarbicach
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AKTUALNOŚCI  
INFORMACJE  
DYREKCJA  
GRONO PEDAGOGICZNE  
PROGRAMY  
STOWARZYSZENIA  
PRZETARGI  
GALERIA  
KONTAKT  
KĄCIK GIER  
POWRÓT


Barbara Jurkiewicz Barbara Jurkiewicz - nauczyciel dyplomowany nauczania zintegrowanego, techniki, instruktor szkolnego zespołu tanecznego „Tańczące urwisy”, współodpowiedzialna za realizację projektów: „Szkoła Marzeń”, „Nie mamy czasu na nudę”, „Szkoła Ucząca Się”.

Znak zodiaku: Baran

  Kwalifikacje:
 • Studium Nauczycielskie o kierunku wychowanie przedszkolne;
 • Wyższe studia magisterskie na Wydziale Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego w zakresie pedagogiki wieku dziecięcego;
 • Studia podyplomowe w zakresie form taneczno – gimnastycznych i fitness na Wydziale Wychowania Fizycznego AWF im. E. Piaseckiego w Poznaniu;
 • Studia podyplomowe w zakresie techniki i technologii informacyjnej na Wydziale Informatyki Katedry Technologii Informatycznych Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.
  Ukończone kursy:
 • "Niekonwencjonalne metody nauki czytania i pisania oraz edukacji matematycznej";
 • "Metody aktywizujące w edukacji wczesnoszkolnej" w zakresie nabywania umiejętności stosowania metod i technik aktywizujących w praktyce;
 • "Jestem bezpieczny na drodze";
 • "Podstawy użytkowania komputera";
 • "Kierownik Wycieczki Krajoznawczo - Turystycznej";
 • "Muzykoterapia z pedagogiką zabawy";
 • "Realizacja zajęć wychowania fizycznego w nauczaniu zintegrowanym";
 • "Pierwsza pomoc przedmedyczna";
 • Kurs rekomendowany przez MENiS - "Animator Tańca Polskiej Sekcji CIOFF III stopnia";
 • "Awans zawodowy nauczycieli";
 • Kurs internetowy „Jak motywować uczniów do nauki?”;
 • Kurs internetowy „Pierwsze kroki w Internecie”
  Ukończone warsztaty i szkolenia:
 • Szkolenie programu "Szkoła Ucząca Się";
 • Szkolenie: "Organizator zewnętrznego systemu egzaminacyjnego";
 • Szkolenia : „Doskonalenie i wdrażanie procedur instrukcji zewnętrznych egzaminów”;
 • Szkolenie w zakresie "Przepisów ruchu drogowego";
 • Szkolenie: „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”;
 • Szkolenie: "Pieszo i rowerem. Wychowanie komunikacyjne z elementami techniki w szkole podstawowej";
 • Szkolenie: „Ocenianie kształtujące”;
 • Szkolenie: „Efektywne zarządzanie placówką oświatową”;
 • Warsztaty metodyczne o tematyce: "Ćwiczenia dramowe do zajęć zintegrowanych";
 • Warsztaty metodyczne o tematyce: "Wspieranie zdolności twórczych uczniów w edukacji wczesnoszkolnej. Metody i techniki aktywizujące";
 • Warsztaty metodyczne o tematyce: "Papierowe składanki w edukacji wczesnoszkolnej";
 • Warsztaty: "Muzyka w kształceniu zintegrowanym";
 • Warsztaty: "Opowiadanie jako forma wypowiedzi ustnej i pisemnej w nauczaniu zintegrowanym";
 • Warsztaty: "Jabłka – inspiracją do działań zmierzających do realizacji różnych edukacji w nauczaniu wczesnoszkolnym".
  Odznaczenia:
 • odznaczenie państwowe - Srebrny Krzyż Zasługi
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej.
  Nagrody:
 • Wójta Gminy
 • Dyrektora Szkoły