Logo Szkoły Podstawowej w Sarbicach


© Szkoła Podstawowa w Sarbicach
2001-2007

Prowadzenie strony:
Magdalena Granos

Serwis aktywny od 2001.08.22

Ostatnia aktualizacja:
Szkoła Podstawowa w Sarbicach
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AKTUALNOŚCI  
INFORMACJE  
DYREKCJA  
GRONO PEDAGOGICZNE  
PROGRAMY  
STOWARZYSZENIA  
PRZETARGI  
GALERIA  
KONTAKT  
KĄCIK GIER  
POWRÓT


Elżbieta Jurkiewicz Elżbieta Jurkiewicz - nauczyciel mianowany, wychowawca Oddziału Przedszkolnego, instruktor Związku Harcerstwa Polskiego, prowadzi drużynę harcerską działającą w SP w Sarbicach.

Znak zodiaku: Skorpion (ale łagodny)

  Kwalifikacje:
 • Studium Pedagogiczne w Instytucie Kształcenia Nauczycieli - ODN w Poznaniu;
 • Wyższe Studia Zawodowe (licencjat) - kierunek pedagogika, specjalizacja pedagogika opiekuńczo - wychowawcza w Wyższej Szkole Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi;
 • Wyższe Studia Magisterskie w WSHE w Łodzi, specjalizacja: edukacja przedszkolna.
  Doskonalenie zawodowe - ukończone kursy, szkolenia i warsztaty:
 • Kurs doskonalący z wychowania fizycznego i sportu;
 • Kurs komputerowy pierwszego stopnia;
 • Kurs instruktorski Związku Harcerstwa Polskiego;
 • Szkolenie "Kinezjologia we wspomaganiu edukacji dziecka";
 • Szkolenie "Praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych";
 • Szkolenie "Metody realizacji idei integracji sensorycznej przy wykorzystaniu pakietu "Już w szkole";
 • Szkolenie "Samoocena pracy szkoły";
 • Warsztaty: "Tworzenie warunków do łączenia różnych form ekspresji, poprzez wspieranie działań twórczych dziecka";
 • Warsztaty: "Jabłka - inspiracją do działań zmierzających do realizacji różnych edukacji w nauczaniu wczesnoszkolnym";
 • Szkolenie "Ocenianie kształtujące";
 • Szkolenie: "System Zarządzania Jakością ISO 9001: 2000";
 • Szkolenie "Auditor wewnętrzny ISO";
 • Szkolenie "Efektywne zarządzanie placówką oświatową".
  Umiejętności:
 • obsługa komputera,
 • sztuka origami,
 • prawo jazdy kategorii B.
  Zainteresowania:
 • sport,
 • turystyka,
 • psychologia (społeczna i wieku dziecięcego),
 • media a edukacja,
 • muzyka rozrywkowa.