Logo Szkoły Podstawowej w Sarbicach


© Szkoła Podstawowa w Sarbicach
2001-2007

Prowadzenie strony:
Magdalena Granos

Serwis aktywny od 2001.08.22

Ostatnia aktualizacja:
Szkoła Podstawowa w Sarbicach
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
AKTUALNOŚCI  
INFORMACJE  
DYREKCJA  
GRONO PEDAGOGICZNE  
PROGRAMY  
STOWARZYSZENIA  
PRZETARGI  
GALERIA  
KONTAKT  
KĄCIK GIER  
POWRÓT


SUS
e-mail: spsarbice@sus.spsarbice.pl

Uczestnicy Klubu SUS

Szkoła Podstawowa w Sarbicach przystąpiła w 2001 roku do programu Szkół Uczących Się (SUS).

Program jest realizowany przez Centrum Edukacji Europejskiej w Warszawie we współpracy z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności.

Mocne strony szkoły i jej problemy określone zostały przez tzw. "krytycznych Przyjaciół", w naszym przypadku był to Zespół Szkół Ekonomicznych z Olesna. Z przeprowadzonej diagnozy sporządzono raport, w którym szczegółowo opisano wyniki badań. Szkoła po zapoznaniu z raportem, uwzględniając wskazane mocne i słabe strony placówki, wybrała 4 standardy do realizacji. Powołano zespoły zadaniowe, opracowano wskaźniki, wybrano narzędzia i określono sposób monitoringu.Określono działania wstępne i sposób realizacji zadań. Po osiągnięciu zamierzonych celów szkoła zgłosi swoją gotowość do przystąpienia do panelu koleżeńskiego, który odbędzie się na terenie naszej placówki z udziałem przedstawicieli CEO, nauczycieli innych szkół należących do SUS oraz zaproszonych gości. Po panelu dowiemy się czy otrzymamy tytuł Szkoły Uczącej Się.

Poniżej znajduje się część materiałów dotyczących realizacji wybranych standardów wraz z przykładowymi narzędziami.
  1. "Szkoła zapewnia wszechstronny rozwój ucznia stwarzając możliwości do rozwijania swoich pasji i zainteresowań"
  2. "Nauczyciele podnoszą poziom umiejętności czytania ze zrozumieniem wśród uczniów"
  3. "Szkoła umożliwia korzystanie ze zinformatyzowanej biblioteki szkolnej"
  4. "Szkoła współpracuje z organizacjami oświatowymi i samorządowymi"